Home Stadgar
Stadgar, Årsredovisning PDF Print E-mail

Stadgar:

Föreningens stadgar antogs den 30 maj 2006 av föreningens medlemmar.

Den senaste versionen hittar du här.

 

Årsredovisningar:

2015 (PDF, scannad från utskrit)

2014 (PDF, scannad från utskrift)

2013 (PDF, scannad från utskrift)

2012 (PDF, scannad från utskrift)

2011 (PDF, scannad från utskrift)

2010 (PDF, scannad från utskrift)

2009 (PDF, orginal. Notera ett räntefel i not 12)

2008 (PDF, scannad från utskrift)

 

Protokoll från årsstämmor:

2014 (PDF, scannad från utskrift)

2015 (PDF, scannad från utskrift)

Last Updated on Thursday, 23 June 2016 15:31